divendres, 17 de gener de 2014

ALIMANYES de ribera

Avui feia un dia esplèndit per sortir a navegar; bon solet, una brisa suau i 400 metres cúbics d'aigua per segont. 


Tot anava perfecte fins que m'he ensopegat amb uns rastres que no habia vist mai fins el dia d'avui.

En un determinat punt de la riba de l'Ebre he vist nou àlbers (Populus alba) als quals els feia falta mig metre d'escorça de tot el perímetre. Sense cap tipus de dubte ha estat obra del personatge que planta enciams tot just al costat de l'aigua del riu, Un hortolà que li molesta la ombra que projecten a primeres hores del matí sobre el seu colindat terreny.

Aquesta acció no és un fet aillat, ja que la pressió sobre el bosc de ribera és des de temps immemorials, constant i implacable. 
No fa gaires mesos enblau denunciava la tala d'arbres de ribera per part de personatges desconsiderats els quals deuen pensar que tot allò que trepitgen és seu. Doncs resulta que els que llinden amb el riu els passa absolutament el mateix, ignorant o volent ignorar que la riba del riu és un espai de domini públic on no hi ha opció de fer el que a un li vingue més en gana.

Però esclar, com em de conservar un espai que rellueix per l'absència d'una bona legislació que la puga protegir? 

Deu ser per que les administracions no tenen el que s'ha de tenir per dictaminar unes normes adequades? 

I això que no fa gaire proclamaven aquesta zona com a reserva de la biosfera! Considero que tot plegat és una burda estafa, una bonica façana que volem mostrar, perquè un cop s'observa amb deteniment aquesta zona, un s'adona ràpidament que l'Ebre està abandonat a la seva sort, que careix de protecció i de personal que vetlli per ella. Perquè resulta que no són només uns arbres tallats, també hi ha grans quantitats de deixalles abandonades, espècies exòtiques que estan pendents de gestionar correctament, i zones municipals que fan esglaiar del mal gestionades que estan.
Vaja futur que ens espera! Tot plegat em fa esgarrifar.

divendres, 3 de gener de 2014

Ocells observats VII

Dos mesos han passat des de la última entrada d'ocells observats al bosc de ribera d'Aldover.

Doncs bé, no podem dir que les observacions hagin estat poc fructíferes, ja que en aquesta època de l'any podem observar un gran nombre d'ocells migradors que fugen de temperatures extremes.
Per una altre costat en Rob Dijs continua amb les seves tasques; l'enretirada de deixalles del bosc, el manteniment del seu sender i de la neteja de les caixes niu; on podem veure quines d'elles han estat ocupades per les mallerengues.A continuació les observacions diferenciades en tres dates on continuem per aquest ordre; la data, el lloc i el moment del dia en què ha vist els ocells, seguidament els noms dels moixons, després unes il·lustracions de les novetats observades on clicant al nom podreu escoltar el seu cant i veure la distribució mundial que tenen, per últim els enllaços de les observacions anteriors.

Data:               25/novembre/2013
Lloc:                   Bosc de ribera d'Aldover
Moment del dia:   Durant el matí

A) Al Riu, prop de l'embarcador d'Aldover:
      Nom científic                  Nom vulgar en Català    Nom vulgar en Castellà 
      Ardea cinerea                Bernat pescaire           Garza Real
      Phalacrocorax carbo       Corb marí gros             Cormorán grande
      Passar domesticus         Pardal comú                Gorrión común
      Alcedo atthis                Blauet                        Martín pescador común 
x3  Gallinula chloropus         Polla d'aigua               Gallineta común 

B) Al Bosc:
      Nom científic                  Nom vulgar en Català    Nom vulgar en Castellà 
      Anthus pratensis            Titella                        Bisbita pratense o común
      Aegithalos caudatus       Mallerenga cuallarga     Mito
      Fringilla coelebs             Pinsà comú                 Pinzón vulgar
x3  Upupa epops                  Puput                         Abubilla
      Dendrocopos major        Picot garser gros            Picapinos
      Motacilla alba               Cuereta blanca             Lavandera blanca
      Phoenicursus ochruros    Cotxa fumada              Colirrojo real
      Carduelis carduelis        Cadernera                    Jilguero

                 
Data:               3/desembre/2013
Lloc:                   Bosc de ribera d'Aldover
Moment del dia:   Durant el matí

A) Al Riu, prop de l'embarcador d'Aldover:
      Nom científic                  Nom vulgar en Català    Nom vulgar en Castellà 
      Fringilla coelebs              Pinsà comú                    Pinzón vulgar
      Ptyotonoprogne rupestris  Roquerol                        Avión roquero
      Motacilla alba                 Cuereta blanca               Lavandera blanca
 x2  Egretta garzetta              Martinet blanc                Garseta blanca 
      Milvus milvus                  Milà reial                       Milano real
      Gallinula chloropus          Polla dàigua                   Gallineta común 
      Phylloscopus collybita      Mosquiter comú              Mosquitero común 
      Upupa epops                  Puput                            Abubilla

B) Al Bosc:
      Nom científic                  Nom vulgar en Català    Nom vulgar en Castellà 
      Fringilla coelebs          Pinsà comú                    Pinzón vulgar 
      Phylloscopus collybita  Mosquiter comú              Mosquitero común 
     Turdus merula              Merla                            Mirlo común 
     Dendrocopos major       Picot garser gros            Picapinos
     Parus major                 Mallerenga carbonera      Carbonero común 
     Sylvia atricapilla           Tallarol de Casquet        Curruca capirotada
      Bubulcus ibis               Esplugabous                  Garcilla bueyera
     Anthus pratensis          Titella                           Bisbita pratense o común
     Upupa epops                Puput                           Abubilla


Data:               16/desembre/2013
Lloc:                   Bosc de ribera d'Aldover
Moment del dia:   Durant el matí

A) Al Riu, prop de l'embarcador d'Aldover:
      Nom científic                      Nom vulgar Català    Nom vulgar Castellà 
x4  Chroicocehalus ridibundus  Gavina riallera           Gaviota reidora
     Ardea cinerea                   Bernat pescaire          Garza real
x3  Phalacrocorax carbo          Corb marí gros            Cormorán grande 
     Gallinula chloropus            Polla dáigua               Gallineta común 
     Larus michahellis              Gavià argentat            Gaviota argéntea
    Erithacus rubecula                Pit-roig                      Petirrojo europeo

B) Al Bosc:
      Nom científic                  Nom vulgar Català    Nom vulgar Castellà 
     Turdus philomelos         Tord comú                    Zorzal común
     Upupa epops                Puput                           Abubilla
     Carduelis carduelis        Cadernera                     Jilguero
     Fringilla coelebs            Pinsà comú                   Pinzón vulgar
     Turdus merula               Merla                           Mirlo común
     Parus major                  Mallerenga carbonera     Carbonero común
     Phoenicursus ochruros    Cotxa  fumada              Colirrojo real
     Phylloscopus trochilus     Mosquiter de passa       Mosquitero musical
     Serinus serinus              Gafarró                        Serin verdecillo
     Anthus pratensis            Titella                         Bisbita pratense o común
     Certhia brachydactyla     Raspinell comú             Agateador común
     Aegithalos caudatus       Mallerenga cuallarga     Mito
     Troglodytes troglodytes  Cargolet                      Chochín
     Motacilla flava               Cuereta groga              Lavandera boyera

Motacilla flava
Turdus philomelos


Ptyotonoprogne rupestrissense registre 


Phylloscopus collybitaTroglodytes troglodytes 


Milvus milvus
Anthus pratensis


Bubulcus ibis

Observacions anteriors: