dilluns, 4 de novembre de 2013

Ocells observats V

El dilluns de la setmana passada el Rob Dijs va anar al bosc de ribera.

Per un costat va localitzar les diferents caixes niu que hi ha repartides en aquest indret per començar amb la neteja de les caixes niu.
El procediment és senzill; després de despenjar la caixa niu amb una perxa, es descaragolen els cargols amb l'ajut d'un tornavís.  Al extreure'n la part frontal podem observar quins tipus de materials ha utilitzat l'ocell nidificant en cada refugi; pels d'animals, branquillons de la vegetació del voltant, plomes, fibres sintètiques... després enretirem el contingut, tornem a col·locar el frontal del refugi i el pengem al mateix lloc per a la temporada vinent.

Per l'altre costat, entre caixa i caixa hi ha temps d'observar la fauna ornitològica que ens envolta: 

Data:               28/octubre/2013
Lloc:                   Bosc de ribera d'Aldover
Moment del dia:   Durant el matí

A) Al Riu, prop de l'embarcador d'Aldover:
     Nom científic                 Nom vulgar en Català   Nom vulgar en Castellà
x2  Phylloscopus trochilus   Mosquiter de Passa       Mosquitero musical  
     Ardeola ralloides          Martinet Ros                 Garcilla cangrejera
x2  Phalacrocorax carbo     Corb marí gros               Cormorán grande  
     Alcedo atthis               Blauet                          Martin Pescador Común  
x4  Ardea cinerea              Bernat Pescaire              Garza Real  
     Passer domesticus       Pardal comú                  Gorrión común
B) Al Bosc:
     Nom científic                  Nom vulgar en Català    Nom vulgar en Castellà 
     Fringilla coelebs           Pinsá  Comú                  Pinzón Vulgar 
     Parus Major                 Mallerenga carbonera      Carobonero común
     Parus Caeruleus           Mallerenga Blava            Herrerillo Común
     Turdus  Merula            Merla                            Mirlo común
     Upupa epops               Puput                           Abubilla
     Motacilla Alba             Cuereta blanca               Lavandera Blanca

Cap comentari:

Publica un comentari